Top

Hurda İthalat ve İhracatı

Metal hurda ithalatı ile ilgili Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/23) 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hurda metalleri sadece metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayiciler ile, metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans veya geçici çalışma izni almış olan sanayiciler ithal edebilirler. Tunç Metal Geri Dönüşüm olarak ithalat ve ihracatı’nı yapabilme yetkisine sahip bir firmadır.

Hurda İthalat ve İhracatı
WhatsappWhatsapp